Discriminatie van bi+ personen effectief tegengaan

Movisie publiceert onderzoek én handreiking

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen te maken met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt ertegen te doen? Movisie onderzocht het én schreef een praktische handreiking met tips en tricks.

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Met andere woorden: bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze gender opvatten kan verschillen. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde. Velen benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal niet. 

Literatuuronderzoek

Bi+ personen hebben veel te maken met discriminatie, onder andere omdat ze niet in standaard hokjes passen. In de woorden van het rapport: ‘Bi+ daagt het binaire concept van seksualiteit uit (met hetero- en homoseksueel als tegengestelde en elkaar uitsluitende identiteiten), en introduceert zo ambiguïteit in de cognitieve verwerking van seksuele identiteitsinformatie’.

Voor Movisie reden om in samenwerking met Bi+ Nederland - een verkennend literatuuronderzoek te doen naar wat werkt om discriminatie van bi+ mensen te verminderen: ‘Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt?’ Op basis van dit onderzoek formuleert Movisie een reeks mogelijkheden om discriminatie van bi+ personen tegen te gaan.

Bekijk het literatuuronderzoek

Angst 

Belangrijke bron van discriminatie van bi+ personen is angst, stelt Movisie vast. Een deel van de in de literatuur gevonden methoden om discriminatie van bi+ personen tegen te gaan, zijn daarom gericht op het verminderen dan die angst. Het kan gaan om het bevorderen van contact met bi+ personen, maar bijvoorbeeld ook om het stimuleren van ‘denkbeeldig contact’, waarbij het mensen zich volgens een concreet script voorstellen dat ze met een bi+ persoon in contact treden. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend onder welke voorwaarden en voor welke groepen bepaalde methodes werken of juist niet.

Sociale norm

Veel van de beschreven aanpakken tegen discriminatie van bi+ personen zijn gebaseerd op het stellen van een sociale norm. Voorbeeld: als je ziet dat een vriend van je bevriend is met een bi+ persoon zul jij sneller geneigd zijn positief te staan tegenover bi+ personen: je vriend stelt namelijk als sociale norm: omgaan met en op goede voet staan met bi+ personen is oké. Dit gebruik maken van sociale normen om discriminatie tegen te gaan werkt overigens ook voor het verminderen van discriminatie van andere gemarginaliseerde groepen.

Handreiking

Naast het onderzoek heeft Movisie een handreiking uitgebracht met praktische tips voor de praktijk: ‘Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie’. Deze handzame publicatie van 8 pagina’s is zeer bruikbaar voor onder meer lhbti+ belangenorganisaties, scholen en antidiscriminatievoorzieningen.

De drie hoofdstukken van de handreiking: ‘Organiseer ontmoeting’, ‘Start een campagne’ en ‘Organiseer oefeningen om angst te verminderen’ geven concrete tips en tricks waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen.

Bekijk de handreiking