Divosa-monitor 2014

Verkenning voortgang implementatie Participatiewet

13 mei 2014

Hoe gaan gemeenten hun beleidsvrijheid rondom de Participatiewet invullen? De Divosa-monitor verkenning over de implementatie van de Participatiewet biedt een eerste indruk op basis van een kwalitatief onderzoek onder twintig Divosa-leden voorjaar 2014.

Korte samenvatting:

  • Gemeenten harmoniseren werkgevergericht beleid op regionaal niveau
  • De regionale werkbedrijven zijn veelal overlegplatforms
  • De inrichting van de sociale werkvoorziening kan in veel gemeenten nog alle kanten op
  • Veel onzekerheid over garantiebanen
  • Samenhang 3 decentralisaties: bijna alle gemeenten organiseren een centrale toegang met brede intake
  • Samenhangend beleid alleen effectief bij toespitsing op mensen met multiproblematiek

Bron

Auteur
Dodeweerd, M. van
Jaar
2014
Uitgever(s)
Divosa
Type
Publicatie
Pagina's
10