Doen wat nodig is. Experimenten die maatwerk mogelijk maken

Experimenten die maatwerk mogelijk maken

Maatwerk realiseren voor mensen die meerdere vormen van ondersteuning nodig hebben. En aansluiten op de werkelijke vragen. Dat is de opdracht aan sociaal werkers uit wijkteams. De gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad gaan experimenteren met doen wat nodig is om daadwerkelijk maatwerk aan mensen te leveren.

De experimenten zijn voor de groep meest kwetsbare inwoners voor wie meedoen niet vanzelf gaat en daar ondersteuning bij nodig heeft. Specifiek gaat het om het verbeteren van de ondersteuning van inwoners die op meerdere terreinen hulp nodig hebben en gebaat zijn bij een integrale aanpak.

De gemeenten willen:

  • organiseren van meer mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit binnen de eigen gemeentelijke organisatie, de landelijke kaders, en bij de uitvoerende instanties 
  • zodat sociaal werkers kunnen doen wat nodig is

In een inclusieve stad valt de stad niet uiteenvalt in een groep met wie het goed gaat en een groep die niet mee kan. Iedereen mogelijkheden bieden mee te doen, dat is de inzet van de Inclusieve Stad.

Download de publicatie 'Doen wat nodig is'.

“Niet doen wat mogelijk is, maar mogelijk maken wat nodig is” luidde de oproep  van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in september 2015 in haar derde rapportage. Vijf gemeenten pakken de handschoen op en gaan doen wat mogelijk is. 

City Deal Inclusieve Stad

De gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad vormen samen de City Deal inclusieve stad. Op 10 maart 2016 werd City Deal Inclusieve Stad ondertekend door de gemeenten samen met  de ministeries van BZK, VWS en SZW. De City Deal loopt van maart 2016 t/m juni 2017. Met de ondertekening committeren deze partijen zich voor samenwerking aan vergaande innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Inmiddels is ook samenwerking met andere ministeries tot stand gebracht.

Lees meer op Agenda Stad.