Doing it for optimal impact

Tips voor effectiever discriminatie verminderen over LHBTI's in voorlichtingen, trainingen en workshops

Geef jij vanuit een LHBTI-organisatie voorlichting over seksuele en genderdiversiteit op scholen? Of verzorg je educatie over LHBTI in zorg en welzijn? En wil jij graag weten hoe je nog meer effect kan bereiken? In het handzame boekje 'Doing it for optimal impact' vind je praktische tips om de acceptatie van LHBTI te vergroten.

Het boekje is samengesteld op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis over wat werkt bij voorlichting, training of andere vormen van educatie.

De focus ligt op LHBTI én het (middelbare) onderwijs. LHBTI-jongeren zijn een extra kwetsbare groep die extra aandacht vraagt. Daarnaast is school bij uitstek een omgeving waar kinderen te maken krijgen met diversiteit, dus ook seksuele en genderdiversiteit.

Het is sinds een aantal jaar ook verplicht door middel van ‘kerndoelen’ om aandacht te besteden aan de thematiek. Op veel scholen gebeurt dat ook, maar de kwaliteit kan nog beter en de aandacht zou structureler moeten zijn, zo concludeerde Inspectie van het Onderwijs in 2016. In dit boekje focussen we met name op de kwaliteit van de voorlichtingen, workshops, trainingen en andere educatieve programma’s.