Dorpsbewoners maken het dorp

Toolkit bewonersparticipatie platteland

21 december 2012

De zelfredzame, mondige burger - zoals men die in Den Haag zo graag ziet - is op het platteland in ruime mate vertegenwoordigd. Tal van plattelandsbewoners zetten zich actief in om de leefbaarheid van hun eigen dorp te verbeteren. Presentatie van vijf methodieken waarmee dorpsbewoners de leefbaarheid in hun dorp heel precies in kaart kunnen brengen

 Deze analyse is een eerste stap op weg naar verbetering van de leefbaarheid.