De dorpse doe-democratie

Lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners

19 juli 2016

Nu de overheid steeds meer overlaat aan burgers, wordt leefbaarheid ook steeds afhankelijker van de inzet van bewoners. Terwijl actieve bewoners hierin een hoofdrol spelen, blijven minder betrokken bewoners vaak buiten beeld.

Toch is het ook relevant te weten hoe zij aankijken tegen deze ‘doe-democratie’. In deze publicatie onderscheiden de auteurs dorpsbewoners op basis van de binding die zij hebben met het dorp waar zij wonen. Van een deel van de bewoners speelt het leven zich grotendeels af binnen het dorp; een ander deel combineert het dorpsleven met een druk leven buiten het dorp. Weer anderen hebben weinig op met het dorpsleven, maar zijn wel sterk gehecht aan het omringende landschap.

Van de zeven verschillende groepen bewoners die we onderscheiden, gaan we vervolgens na hoe zij aankijken tegen het dorp. Hoe ervaren zij de leefbaarheid? En wat vinden zij belangrijk voor een leefbaar dorp? Voor welke organisaties en doelen zetten zij zich in? En hoe kijken zij aan tegen de initiatieven van medebewoners, de dorpsraad en de gemeente?

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
L. Vermeij; J. Geling.
Jaar
2016
Uitgever(s)
SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Type
Rapport