Draai het eens om

Aan de slag met morele dilemma's in de mantelzorg

23 februari 2017

Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma's. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste keuze is, is dat niet altijd voor degene voor wie je zorgt.

De publicatie 'Draai het eens om' gaat over een bijzonder soort dilemma's: morele dilemma's. Daarbij spelen waarden en normen een rol. Soms besef je dat niet eens, omdat jouw waarden en normen voor jou zo vanzelfsprekend zijn. Het verschilt van persoon tot persoon of en wanneer je een moreel dilemma ervaart. Voor beroepskrachten speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.

Omdat zorg verlenen en zorg ontvangen gepaard gaat met verbondenheid, is het belangrijk om stil te staan bij morele dilemma's. Aandacht voor de gevoelens en ervaringen van alle betrokkenen leidt tot betere zorg en een hoger welbevinden van zorgontvangers, mantelzorgers en beroepskrachten.

De publicatie is bedoeld voor mantelzorgers en beroepskrachten die werkzaam zijn in de zorg en ondersteuning.

Download de publicatie hieronder.