Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten

VIMP4Youth, resultaten en verdere ambities

Hoe kun je jongeren weerbaar maken op seksueel gebied en grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Het boekje Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten geeft antwoord. Hierin worden drie methoden beschreven die zijn uitgetest door GGD-en, jongerenwerkers, migrantenorganisaties, scholen en andere organisaties. Het boekje is één van de opbrengsten van het project VIMP4Youth.

De drie methoden zijn Benzies & Batchies, Lespakket JONGENS en Be A Man!. Deze zijn door Kikid, Centrum 16•22 en Movisie ontwikkeld om jongeren meer bewust te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele moraal en grenzen als het gaat om seks en relaties.

De drie methoden focussen op laagopgeleide jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze doelgroepen meer risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag dan andere groepen jongeren (De Graaf et al., 2005 & 2012).

Met deze checklist kunnen organisaties gemakkelijker hun keuze maken uit het beschikbare aanbod.