Dubbel kwetsbaar

Transgenders en seksueel grensoverschrijdend gedrag

7 november 2014

Uit onderzoek komt naar voren dat veel mensen met transgendergevoelens slachtoffer worden van seksueel geweld en grensoverschrijding.

Diepte-interviews met achttien transgenders die ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag bieden inzicht in het soort geweld dat ze meemaakten, in risicofactoren, gevolgen en ervaringen met hulpverlening. Belangrijkste risicofactor is dat gender-nonconform gedrag bij de sociale omgeving een negatieve reactie oproept. Dit bevordert het sociaal isolement van transgenders, ondermijnt hun zelfvertrouwen en weerbaarheid en maakt hen kwetsbaar voor agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
T. Doorduin; M. Cense
Jaar
2014
Uitgever(s)
Rutgers WPF
Type
Rapport
Pagina's
65