Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers in uw gemeente

Hoe zorgen Regenbooggemeenten dat de aandacht voor LHBT-bewoners duurzaam verankerd is? Deze handreiking biedt tips en adviezen hoe u in uw gemeente aandacht voor LHBT's kunt verduurzamen door het een plek te geven binnen andere activiteiten.

En er is nog veel meer mogelijk: als stimulator, facilitator en opdrachtgever in het sociaal domein kan de gemeente inzetten op activiteiten die bijdragen aan de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT-burgers. Hoe u dit doet leest u in deze handreiking.