Eenzaamheid onder mensen met verstandelijke beperking

Digitaal magazine

Movisie heeft het digitale tijdschrift Meedoen en erbij horen gemaakt. Het magazine bundelt kennis over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking, en hun naasten.

In Nederland wonen een miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk hebben 500.000 tot 600.000 van hen te kampen met eenzaamheid. Schokkend grote aantallen. En merkwaardig genoeg is er weinig onderzoek naar gedaan. Wat er aan kennis beschikbaar is, is versnipperd.

Basisinformatie

Dit magazine brengt belangrijke basisinformatie bij elkaar. Met name voor professionals in zorg en welzijn, onderwijs, op de werkvloer en rond de thuissituatie. En ook voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, onderzoekers en (lokale) beleidsmakers.

In het magazine vind je onder meer een artikel over een groot literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door Astrid van der Kooij in opdracht van Movisie en een verslag van een conferentie over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking. En achtergrondinformatie met interviews, tips uit de wetenschap en persoonlijke verhalen.

Een relevante nieuwe publicatie waar het magazine naar verwijst, beschrijft met welke interventies eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking kan worden aangepakt.

Bekijk het digitale magazine