Het eerste jaar koplopers

Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Binnen het Koploperproject zijn gemeenten aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Dit rapport biedt niet alleen een terugblik, maar ook een bundeling van ervaringen, inzichten en ambities die gemeenten kunnen gebruiken bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Een conclusie uit het rapport is dat het belangrijk is dat de cliëntondersteuning wordt georganiseerd vanuit de centrale vraag wat cliënten nodig hebben om hun zorg en ondersteuning beter te regelen. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan in de praktijk alleen dan goed geregeld worden als inwoners, lokale organisatie of belangenbehartigers betrokken zijn bij de ontwikkeling.

Het eerste jaar Koploperproject laat zien dat er veel verschillen zijn in de lokale aanpak en dat gemeenten tegen diverse vraagstukken aanlopen. Wel signaleert Movisie vijf overkoepelende thema’s die voor elke gemeente van belang zijn voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning.

De vijf overkoepelende thema’s zijn:

1. Afbakening cliëntondersteuning
2. Samenwerken in de lokale context
3. Levensbreed en integraal aanbieden
4. Betrekken van cliënten en inwoners
5. Bekendheid en vindbaarheid

Over het koploperproject
Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS. Het project loopt door tot 2021. Ieder jaar komen er 14 nieuwe koplopergemeenten bij, die een verbeterstap uitvoeren en hun buurgemeenten inspireren. De eruit voortvloeiende inzichten, tools en handvaten worden gedocumenteerd en landelijk verspreid.