De Effectencalculator - Evalueren Nieuwe Stijl

18 maart 2016

Beschrijving van de toepassing van het analyse- en ontwikkelinstrument 'De effectencalculator'.

In de snel veranderende lokale situaties is evaluatie meer dan ooit van grote waarde. Tegelijkertijd zorgen de nieuwe aanpakken en werkwijzen voor uitdagingen in de evaluatie:

  • Hoe doe je algemene uitspraken over een aanpak die bij elke klant anders uitpakt?
  • Wat is nu precies de winst van een andere manier van werken, zoals ‘één gezin, één plan, één regisseur’?
  • Hoe evalueer je een aanpak die gaandeweg vorm krijgt en ‘morgen’ alweer anders is?
  • Hoe breng je de financiële én maatschappelijke waarde in evenwicht in een evaluatie-aanpak?

Vanuit de Wmo-werkplaats Nijmegen ontwikkelden diverse partijen de Effectencalculator. Een krachtig evaluatie-instrument dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in verschillende gemeenten. Deze publicatie beschrijft de verschillende elementen van het instrument. De auteurs staan stil bij de toepassing ervan als analyse- en ontwikkelinstrument. Tot slot schetsen ze een conceptuele en theoretische inbedding.

Download het boek onder aan de pagina.