Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie

4 april 2022

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen te maken met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt ertegen te doen? Movisie onderzocht het én schreef een praktische handreiking met tips en tricks.

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Met andere woorden: bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze gender opvatten kan verschillen. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde. Velen benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal niet. 

Bi+ personen hebben veel te maken met discriminatie, onder andere omdat ze niet in standaard hokjes passen. Movisie heeft een handreiking uitgebracht met praktische tips voor de praktijk: ‘Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie’. Deze handzame publicatie van 8 pagina’s is zeer bruikbaar voor onder meer lhbti+ belangenorganisaties, scholen en antidiscriminatievoorzieningen.

Bekijk de handreiking

Voorafgaand aan deze handreiking is, in samenwerking met Bi+ Nederland, een verkennend literatuuronderzoek gedaan naar wat werkt om discriminatie van bi+ mensen te verminderen. Op basis van dit onderzoek formuleert Movisie een reeks mogelijkheden om discriminatie van bi+ personen tegen te gaan. 

Bekijk het literatuuronderzoek