Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie

English guideline available

4 augustus 2022

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen te maken met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt ertegen te doen? Movisie onderzocht het én schreef een praktische handreiking met tips en tricks.

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Met andere woorden: bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze gender opvatten kan verschillen. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde. Velen benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal niet.

----

Bi+ is the umbrella term for all people with a sexual orientation toward more than one gender. In other words, bi+ people can develop feelings or attraction to more than one gender. Their perceptions of gender also vary. Some people call themselves bi, pan, queer or fluid. Many people do not label their bi+ orientation.

Bi+ personen hebben veel te maken met discriminatie, onder andere omdat ze niet in standaard hokjes passen. Movisie heeft een handreiking uitgebracht met praktische tips voor de praktijk: ‘Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie’. Deze handzame publicatie van 8 pagina’s is zeer bruikbaar voor onder meer lhbti+ belangenorganisaties, scholen en antidiscriminatievoorzieningen.

Bekijk de handreiking

In the Netherlands, there are approximately one million people with bi+ feelings or experiences. They are often not seen and recognized. Bi+ people are subjected to many prejudices and stereotpypes which can lead to discrimination, intimidation, and violence. They face negative attitudes and discrimination from both heterosexual people, as well as from gay men and lesbian women. In this guide you will read about what organizations, such as LGBTI+ interest groups, schools, and anti-discrimination services, can do about bi+ discrimination.

Download the English guide

Voorafgaand aan deze handreiking is, in samenwerking met Bi+ Nederland, een verkennend literatuuronderzoek gedaan naar wat werkt om discriminatie van bi+ mensen te verminderen. Op basis van dit onderzoek formuleert Movisie een reeks mogelijkheden om discriminatie van bi+ personen tegen te gaan. 

Bekijk het literatuuronderzoek