Effectieve Respijtzorg - stappenplan voor gemeenten

Hoe kun je ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners kunt werken aan effectieve respijtzorg.

Daarnaast vind je in deze publicatie: 

  • Tools die jou helpen bij: het vinden van mantelzorgers, het in kaart brengen van het respijtzorgaanbod en het meten van de effectiviteit van het beleid rond respijtzorg.
  • Praktijkvoorbeelden: welke vormen van respijtzorg zijn er en hoe kunnen die er in de praktijk uitzien? Ter inspiratie vind je meer dan vijftien praktijkvoorbeelden.
  • Wat werkt: aan de hand van de Piramide respijtzorg krijg je inzicht in wat werkt bij respijtzorg.
  • Wet- en regelgeving: respijtzorg valt onder verschillende wetten en regelingen, en heeft verschillende namen. Je leest in dit deel alles over het wettelijk kader voor respijtzorg.