De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

Voor participatie, toeleiding naar werk of opleiding en gezondheid van deelnemers in het algemeen en de nieuwe statushouders in het bijzonder

Met de PiëzoMethodiek wordt in vijf fasen de maatschappelijke participatie vergroot van doelgroepen die door omstandigheden nog niet volwaardig meedoen in de samenleving. In dit onderzoek is nagegaan welke aanwijzingen er zijn voor de effectiviteit en werkzame mechanismen van deze methodiek, in het bijzonder voor de doelgroep statushouders.

Het onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen dat de methode werkt. De ontwikkelaars, uitvoerders, deelnemers en samenwerkingspartners zijn behoorlijk eenduidig over de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek, namelijk: het PiëzoCentrum als veilige thuishaven, de integrale, mens-, talent- en ontwikkelingsgerichte begeleiding, het bieden van een Nederlandstalige omgeving waarin de taal actief geoefend wordt en de methodiek als netwerkinterventie. Ook in de literatuur is veel bevestiging te vinden voor de werking van deze mechanismen.

Het onderzoeksproject heeft naast een eindrapportage, waarin de resultaten besproken worden, ook een handreiking voor trajectbegeleiders opgeleverd. Deze handreiking expliciteert per fase de doelen, werkwijze en aandachtspunten voor de begeleiding. De handreiking is te verkrijgen via stichting Piëzo.

Lees ook een interview met onderzoekers Marijke Booijink en Thijs van den Enden.