Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (gids voor professionals)

Niet alleen anders

Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en net als leeftijdsgenoten zichzelf kunnen zijn. Samen kunnen ze praten, huilen en lachen over die dingen die niemand anders om hen heen begrijpt. Met andere LHBT-jongeren zijn ze niet alleen anders.

Vaak organiseren LHBT-jongeren zelf activiteiten waarbij ze elkaar kunnen ontmoeten. Als professional of vrijwilliger ben je de aangewezen persoon om ze hierbij te ondersteunen. Je kunt jongeren bij elkaar brengen, een luisterend oor bieden, hen helpen bij het opzetten van activiteiten of faciliteren bij de praktische organisatie. Met deze praktische gids kan je meteen aan de slag om ontmoeting tussen LHBT-jongeren te stimuleren!
 
Van deze handreiking is ook een versie gemaakt voor gemeenten: eigen kracht stimuleren.