Op eigen kracht ver gekomen

Handreiking project 'Inclusie in tijden van transitie' Goede voorbeelden, werkwijzen, projecten en aanpakken voor beleidsmakers in Nederland

2 juli 2015

Inclusief beleid is vaak het uitgangspunt voor gemeenten. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor die niet afkomstig zijn uit de EU. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle groepen mee kunnen doen en aan bod komen? Hoe kun je hier concreet vorm aangeven in tijden van transities waar burgers al met grote veranderingen te maken hebben?

De informatie in deze handreiking richt zich op lokale beleidsmakers, bestuurders en professionals die in hun gemeente aan de slag willen gaan om inclusief beleid vorm te geven dat aansluit op de huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein. De handreiking bevat onder meer informatie over de juridische en sociaaleconomische positie van derdelanders. Aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips zijn bijeengebracht om met een inclusief beleid effectief aan te kunnen sluiten op de transities op lokaal niveau.

Auteur
R. Ringersma; N. van der Feen; E. Roelofse; H. Neuijen
Jaar
2015
Uitgever(s)
CMO Stamm; Spectrum, partner met elan; Partoer; Interconnect
Type
Handreiking
Pagina's
52