Eigen regie als basis

Visiedocument Initiatiefgroep Eigen Regie

3 maart 2014

De Initiatiefgroep Eigen Regie wil bij de hervorming van de zorg gewaarborgd zien dat eigen regie uitgangspunt van beleid is bij mensen met een beperking.

Ieder mens moet in staat gesteld worden zijn eigen leven te leiden, eigen keuzes te maken en mee te kunnen doen in de samenleving, ook mensen die levenslang en levensbreed een beperking hebben. Dat iemand afhankelijk is van ondersteuning daarbij mag niet betekenen dat een ander invult wat iemand wil. Eigen regie strekt zich uit over alle levensterreinen, maatschappelijke rollen en relaties die iemand aangaat. Zo staat het ook in het VN-verdrag, dat uitgaat van de intrinsieke waarde van ieder mens. Om deze waardigheid tot zijn recht te laten komen, moet die waardigheid, die samenhangt met eigen regie, zelf steeds het startpunt van alle beleid zijn.

Op papier is vrijwel iedereen het er over eens dat eigen regie een basisrecht is, maar in de praktijk wordt de eigen regie op verschillende manieren bedreigd. Daarom vinden we het belangrijk dat opnieuw bezinning en toetsing van beleid en regelgeving plaatsvindt.

De deelnemers van de Initiatiefgroep Eigen Regie hebben deze notitie opgesteld op persoonlijke titel.

Download Visiedocument 'Eigen regie als basis' 

Auteur
Initiatiefgroep Eigen Regie
Jaar
2013
Uitgever(s)
Initiatiefgroep Eigen Regie
Type
Publicatie
Pagina's
14