Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein

Wie zijn dat en wat doen ze?

Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn woorden die veel te horen zijn in het sociaal domein. Door meer uit te gaan van ervaringen van mensen, meer gebruik te maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid komt de leefwereld meer centraal te staan.

We zien dan ook dat in de systeemwereld van beleid en uitvoering de belangstelling voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid toeneemt.

Omdat ervaringsdeskundigheid volop in ontwikkeling is in het sociale domein, is het omgeven met vragen en verwarring. In deze notitie zetten we de beschikbare kennis op een rij. Wat ís ervaringsdeskundigheid? Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen? Hoe verhoudt ervaringsdeskundigheid zich tot verwante begrippen? En wat zijn de mogelijke rollen voor een ervaringsdeskundige?