Ervaringsdeskundigheid op alle plekken in de organisatie

Perspectieven vanuit cliënten, ervaringsdeskundigen en begeleiders

RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid bij wonen, dagbesteding en werken en helpt hen te werken aan herstel. De organisatie ontwikkelt een programma Herstelondersteunende zorg en versterkt de inzet van ervaringsdeskundigheid in de organisatie. Movisie deed onderzoek naar hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan het herstelproces van cliënten.

De bedoeling van het onderzoek was om goede voorbeelden naar boven te halen voor het vervolg van het programma Herstelondersteunende zorg en handvatten te bieden voor verdere concretisering en versterken van ervaringsdeskundigheid in de organisatie. In dit rapport staan de bevindingen omschreven en zijn aanbevelingen geformuleerd voor de verdere inbedding van de resultaten.