Ervaringsdeskundigheid. Beroepscompetentieprofiel

Omschrijving van de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2004 hebben cliëntenbewegingen binnen de ggz zich hard gemaakt voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Binnen het ggz-werkveld en verslavingszorg zijn sindsdien steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam. Om te zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid over de inzet en het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen de ggz is de ontwikkeling van dit beroepscompetentieprofiel ter hand genomen. Het beroepscompetentieprofiel omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Binnen het profiel worden drie beroepsniveaus omschreven (mbo3, mbo4 en hbo) en het kan als basis dienen voor scholen om het onderwijs vorm te geven. Daarnaast kan het door ggz-instellingen gebruikt worden om de formele inzet van ervaringsdeskundigen (verder) vorm te geven.

Klik hier om dit profiel te downloaden op www.trimbos.nl