Ervaringskennis in beleid

Zo benut u optimaal ervaringskennis en -deskundigheid

27 maart 2018

Gemeenten gaan directer in gesprek met inwoners en cliënten, op zoek naar ervaringen hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen.

Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren.

Omdat ervaringsdeskundigheid zo’n belangrijke kennisbron is, is het belangrijk dat deze kennis volledig wordt benut. Dit lemniscaat helpt je hierbij. Het lemniscaat laat zien dat, wanneer je ervaringskennis wil benutten en inzetten in beleid en uitvoering, je vier fasen doorgaat. In het lemniscaat zijn de leef- en systeemwereld verwerkt.

Movisie heeft dit lemniscaat ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen, professionals en gemeenten.

Auteur
Cadat Lampe, M.; Lucassen, A.; Nourozi, S.; Sok, K.
Jaar
2018
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
28