Ervaringskennis in beleid

Zo benut je optimaal ervaringskennis en -deskundigheid

27 maart 2018

Movisie ontwikkelde een vier-stappenmethodiek en beschreef praktijkvoorbeelden die gemeenten helpen om aan de hand van ervaringen van inwoners beleid en dienstverlening te verbeteren. Gemeenten gaan steeds vaker direct in gesprek met inwoners en cliënten om te weten hoe beleid in het dagelijks leven van mensen uitpakt. Met de verzamelde kennis en inzichten kunnen zij beleid aanpassen en beter laten aansluiten bij wat inwoners en cliënten echt nodig hebben. De methodiek Ervaringskennis en beleid helpt gemeenten om dit systematisch aan te pakken ten optimaal resultaat te boeken.

De methodiek ‘Ervaringskennis in beleid’ omvat een publicatie, een werktool en een filmpje.

Download de publicatie

In de publicatie worden de vier stappen van de aanpak helder beschreven:

1. ervaringen verzamelen,
2. ervaringen vertalen,
3. beleid of uitvoering ontwikkelen of aanpassen,
4. evalueren en terugkoppelen.

Als gemeenten de vier stappen goed en zorgvuldig doorlopen, is de kans succes optimaal. Nieuwsgierig hoe anderen deze stappen doorlopen? In de publicatie staat - naast een heldere uitleg van elke stap - een aantal duidelijke praktijkvoorbeelden inclusief tips.

Download de publicatie Ervaringskennis in beleid

Bekijk het filmpje

Het filmpje, gemaakt door Bord en Stift, schetst de aanpak in 3 minuten. Kortom, een handige manier om snel inzicht te krijgen in de verschillende stappen en de essentie van Ervaringskennis in beleid.

Aan de slag met de werktool

De werktool bevat een aantal digitaal invulbare pdf’s die gemeenten kunnen gebruiken om tijdens werksessies concreet met de vier-stappenmethode aan de slag te gaan. De pdf’s bevatten de essentiële vragen die per stap moeten worden beantwoord om het proces tot een goed einde te brengen. Omdat ze digitaal invulbaar zijn en op te slaan, kan de input effectief worden verzameld, verwerkt en bewaard. Desgewenst kunnen de pdf’s ook worden geprint en als papieren werktool worden gebruikt tijdens een werksessie.

Download de werktool