Ervaringskennis. Betekenissen, bronnen en invloed

In het sociaal domein is de laatste jaren steeds meer belangstelling voor ervaringskennis en voor de inzet van ervaringsdeskundigen. De conceptuele onderbouwing van deze begrippen en dan met name van ervaringskennis, is divers en niet eerder bij elkaar gebracht. Dat is op zich niet ongebruikelijk voor een innovatie waarbij de praktijk vooruitloopt op de theorie.
Bovendien zijn er nogal wat actoren die zich er over uitspreken. Zo zijn er ervaringsdeskundigen die schrijven over wat zij doen, daarnaast opleiders, onderzoekers, wetenschappers. Een veelheid van stemmen.

Het gevolg is mogelijk meervoudigheid in taal en betekenis. Wij zijn nieuwsgierig of er in al die invalshoeken ook ‘common ground’ te vinden is. Tot op welke hoogte is men het met elkaar eens? Welke overeenkomsten zijn er in taal en in betekenis? Is men het erover eens wat voor kennis ervaringskennis is en hoe die kennis verworven en gebruikt kan worden? Zijn er gemeenschappelijke criteria voor het vaststellen van de geldigheid van ervaringskennis? Op welke domeinen c.q. levensterreinen heeft ervaringskennis betrekking? En hoe is het gesteld met de waardering voor en invloed van ervaringskennis? Dat onderzoeken we in deze literatuurstudie.

Download de volledige publicatie