Evaluaties van sociale wijkteams

Inventarisatie van afgesloten onderzoeken van sociale wijkteams

18 februari 2014

In steeds meer gemeenten in Nederland zijn sociale wijkteams van start gegaan, deels in de vorm van pilots. De behoefte aan kennis naar het functioneren van sociale wijkteams en de mogelijke resultaten zijn groot. Dit rapport bevat een overzicht van gepubliceerde evaluatiestudies over sociale wijkteams.

Het gaat zowel om proces- als om effectevaluaties. Het begrip sociaal wijkteam is breed opgevat. In de praktijk zijn tal van vormen aan te treffen. Gemeenten en uitvoerders zijn nog volop aan het zoeken welke opzet en aanpak in hun gemeente het beste werkt.

Met deze inventarisatie willen we zicht krijgen op wat er tot nu toe aan evaluatie-onderzoeken is gedaan, met behulp van welke onderzoeksaanpak en wat dit aan (type) resultaten heeft opgeleverd. Movisie gaat door met het inventariseren en beschrijven van onderzoeken en zal het overzicht in 2014 verder uitbouwen. Het uiteindelijke doel is drieledig:

  • inzicht krijgen in het functioneren van wijkteams;
  • inzicht krijgen in de opbrengsten van de verschillende evaluatiemethoden;
  • de onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor het werkveld.
Auteur
Kok, E.; Briels, B.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Publicatie
Pagina's
32