Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld

21 december 2012

Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en heeft vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers, voor de plegers, de sociale omgeving en voor de samenleving. Toch is het een thema met veel onduidelijkheid.

Het lijkt in onze geseksualiseerde samenleving voor jongeren steeds moeilijker om te bepalen wat gewenst en ongewenst gedrag is. Laat staan voor hulpverleners of ouders: wanneer is er sprake van 'onschuldig' seksueel experimenteergedrag en waar gaat dit over in grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksueel geweld? Zijn er verschillende opvattingen binnen bevolkingsgroepen en subculturen? Weerspiegelt de aanpak vanuit de hulpverlening en politie die denkbeelden? Is de weerslag van normen in het strafrecht representatief voor de normen in de samenleving? Volgt het overheidsbeleid de dominante waarden en normen over seks en seksueel geweld?

MOVISIE sprak met 16 experts over de ontwikkelingen en trends van nu en de komende jaren. Over één ding zijn ze het eens: als we seksueel geweld willen aanpakken zullen we op veel terreinen aan de slag moeten. Van opvoeding en onderwijs, tot hulpverlening en vervolging. In dit trendrapport wil MOVISIE bouwstenen aanreiken die de basis kunnen vormen voor zo’n structureel beleid.

Auteur
Meintser, N. e.a.
Jaar
2011
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Verslag
Pagina's
164