Factor Veiligheid

De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

5 september 2014

Sociale wijkteams hebben in veel Nederlandse gemeenten een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe ziet die rol eruit? En hoe geeft een wijkteam hier vorm aan?

Er zijn zorgen aan de ene kant: zijn collega’s van het sociaal wijkteam voldoende deskundig om deze complexe problematiek te signaleren? Tegelijkertijd brengen wijkteams extra kansen om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder op te merken en laagdrempelige ondersteuning te bieden wanneer dat nog mogelijk is. In deze folder beschrijft Movisie voor professionals en coördinatoren van sociale wijkteams aanknopingspunten om de geweldthema’s vanuit de bestaande werkpraktijk op te pakken. 

Auteur
Daru, S.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure
Pagina's
17