Factsheet: basiskennis over de norm van verantwoorde werktoedeling en beroepsregistratie jeugdhulp

In de Jeugdwet worden verplichte kwaliteitseisen gesteld aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. In deze factsheet van het NJi staat wat dit betekent voor gemeenten.

Lees de publicatie op de website van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

💡 Interessant voor gemeenten.