Factsheet ouderenmishandeling - Algemene informatie

21 december 2012

De factsheet bevat algemene informatie over ouderenmishandeling. Het behandelt o.a. de achtergronden, vormen en de signalen van ouderenmishandeling.

De afgelopen jaren is het aantal meldingen en adviesvragen rondom ouderenmishandeling gestegen. Zo kwamen in 2010 855 adviesvragen en meldingen binnen bij de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (nu: Veilig Thuis). In 2014 ging het om 2.360 adviesvragen en meldingen.

Auteur
Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet