Factsheet Ouderenmishandeling cijfers 2011

29 augustus 2013

De afgelopen jaren is er een stijgende trend te zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Toch weten we dat hett aantal meldingen nog maar een klein deel is van de daadwerkelijke casussen van ouderenmishandeling.

Veel beroepskrachten die met ouderen te maken hebben vangen signalen op van ouderenmishandeling. Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling. Het goed op elkaar afstemmen van de registratie-instrumenten blijft lastig en de meldingsverlegenheid blijft groot. De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zal hier misschien verandering in brengen.

Bekijk ook de factsheets met cijfers over geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling van voorgaande jaren:

Auteur
Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Jaar
2011
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet
Pagina's
2