Factsheet ouderenmishandeling III; financiële uitbuiting en financieel misbruik van ouderen

21 december 2012

Deze factsheet behandelt de kenmerken en omstandigheden van de slachtoffers en de motieven van de plegers. Ook is er aandacht voor het signaleren van en het verlenen van hulp bij financieel misbruik.

Cijfers: naar schatting zijn ongeveer dertig duizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Hoe kan het voorkomen worden?

 
Auteur
Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Jaar
2009
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet