Factsheet: Verbetertraject Toegang

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid te doen.

Op de themapagina Toegang kun je alle beschikbare kennis over de toegang tot het sociaal domein vinden. Dit doen we vanuit zeven uitgangspunten, zoals afstemming op alle levensgebieden, handelingsruimte voor medewerkers en voorkomen en tijdig signaleren van problemen. Per uitgangspunt delen we rapporten, tools, artikelen en andere kennis.

Download de factsheet hier

Download de factsheet Februari 2022

Download de factsheet Oktober 2021