Factsheet verkenning discriminatie in de sociale basis

Discriminatie, het ongelijk behandelen van mensen op basis van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur, afkomst, religie, levensovertuiging, handicap of seksuele voorkeur is verboden in Nederland. Uit eerder KIS-onderzoek bleek dat discriminatie speelt in de zorg, bijvoorbeeld van patiënt naar zorgprofessionals. Niet gek om te denken dat dit ook speelt onder sociaal professionals. Movisie deed een peiling.

Wat speelt er, tussen wie, wordt er melding gedaan, wordt er ingegrepen en weten zij wat ze ertegen kunnen doen? Naast deze peiling zijn er ongeveer 30 sociaal professionals geïnterviewd over dit thema. Het onderzoek bestaat uit een rapport, peiling en een factsheet. In deze factsheet zie je overzichtelijk de cijfers die uit de peiling en het verkennende onderzoek naar voren zijn gekomen.

Download de volledige publicatie