Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Quick-scan bij drie gemeenten

29 augustus 2014

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn.

Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.

Auteur
Programma Langer Thuis: Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie, Platform31
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie, Platform31
Type
Rapport
Pagina's
66