Gebruikersonderzoek databank ESI

10 juni 2015

In 2010 is Movisie gestart met de databank Effectieve Sociale Interventies (ESI). Sinds dat jaar worden interventies beoordeeld op niveau Goed Beschreven. Vanaf 2015 wordt ook erkend op de niveaus Goed Onderbouwd en Effectief. De databank kent een aanzienlijk aantal bezoekers. De interventiebeschrijvingen worden in totaliteit gemiddeld ruim 4000 keer per maand geraadpleegd. Echter, tot nu toe is er beperkt inzicht in het daadwerkelijke gebruik van de databank ESI en de daarin opgenomen beproefde interventies. Daarom is nu dit kwalitatieve onderzoek uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe maatschappelijke organisaties en professionals gebruik maken van de databank Effectieve sociale interventies. Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij? En wat hebben zij nodig om de databank naar hun wensen te benutten?