Gedeelde verantwoordelijkheid in een verdeelde samenleving

Oratie uitgesproken door Prof. dr. F.A. Hindriks bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen

20 oktober 2015

In de participatiemaatschappij staat het nemen van individuele verantwoordelijkheid voorop. Die nadruk is misplaatst voor zover we nog in een verdeelde maatschappij leven. Het is riskant om in een deels onrechtvaardige samenleving het nemen van individuele verantwoordelijkheid te benadrukken.

Iemand die niet volledig participeert kan dan makkelijk onterecht weggezet worden als iemand die zijn of haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Dat maakt het alleen nog maar moeilijker voor zo iemand om te participeren. Dit is de paradox van de participatiemaatschappij. Volgens deze participatieparadox kan een oproep tot participatie leiden tot uitsluiting, met name als kansen ongelijk verdeeld zijn.

Bron

Auteur
F.A. Hindriks.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Rijksuniversiteit Groningen
Type
Rapport
Pagina's
15