Geen ruimte voor discriminatie

Handreiking voor gemeenten voor het tegengaan van anti-Zwart racisme, antisemitisme, anti-moslim racisme, antiziganisme en lhbti+ discriminatie

Discriminatie komt veel voor in onze samenleving. Het is een complex probleem dat zich manifesteert vanuit verschillende gronden, op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Het Rijk wil meer doen om dit te voorkomen en aan te pakken, en heeft daarom een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding benoemd. Ook steeds meer gemeenten willen discriminatie aanpakken en daarvoor lokaal antidiscriminatiebeleid ontwikkelen. Om gemeenten specifieke kennis en handelingsperspectief te bieden, hebben we deze handreiking ontwikkeld.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met (zelf)organisaties uit verschillende gemeenschappen en gemeenten en door feedback van betrokken gemeenteambtenaren. We besteden aandacht aan het voorkomen en bestrijden van de volgende vijf specifieke vormen van discriminatie en racisme:

  1. anti-Zwart racisme
  2. antisemitisme
  3. anti-moslim racisme
  4. antiziganisme (discriminatie van Sinti en Roma)
  5. lhbti+ discriminatie

Elk van deze vormen heeft een eigen geschiedenis, een eigen dynamiek en eigen kenmerken. Bij het bestrijden van discriminatie is het belangrijk oog te hebben voor deze specifieke kenmerken. In bepaalde situaties kan het juist nodig zijn om in te spelen op de samenhang tussen deze verschillende vormen van discriminatie.

Download de publicatie

Leeswijzer

Deze handreiking bestaat uit een algemeen hoofdstuk over de aanpak van discriminatie en vijf hoofdstukken met praktische leidraden bij de aanpak van de vijf hierboven genoemde specifieke vormen van discriminatie en racisme. Deze vijf hoofdstukken zijn los van elkaar te lezen en gebruiken. Je kunt gericht naar informatie en tips zoeken. En in elk hoofdstuk staat een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid voor een specifiek type discriminatie of racisme. In dat stappenplan kun je lezen wat er werkt in de aanpak van de betreffende vorm van discriminatie, en hoe je beleid kunt ontwikkelen. Daarnaast noemen we veelbelovende initiatieven en bronnen waar je meer kunt lezen over dit onderwerp.

Aanpak institutioneel racisme

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, etnische profilering door de Marechaussee of aanhoudende discriminatie in werving en selectie: allemaal voorbeelden van institutioneel racisme. Er is sprake van institutioneel racisme als de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten of organisaties ertoe leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillende afkomst, huidskleur of religie. Lees meer over dit aanpak van institutioneel racisme.

Lees meer over de aanpak van institutioneel racisme