Gemeentelijk beleid oudere werklozen

Nota van Bevindingen

22 oktober 2013

In deze nota van bevindingen is het beleid van gemeenten ten behoeve oudere werklozen beschreven. Daarbij gaat het ook om de achterliggende keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van activering en participatie van oudere werklozen.

De beleidsanalyse geeft een landelijk beeld van de beleidscontext. Het is evenwel belangrijk te vermelden dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in hun overweging om voor bepaalde groepen specifiek beleid te voeren.

Bron

Auteur
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Jaar
2013
Uitgever(s)
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Type
Publicatie
Pagina's
24