Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld

Tips en voorbeelden om geweld te voorkomen

2 september 2014

Gemeenten zijn sinds 2015 volledig en integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel preventie in veel beleidsstukken over huiselijk geweld voorkomt, wordt zelden uitgewerkt hoe preventie op lokaal niveau vorm krijgt.

In de praktijk zijn gemeenten in het preventiebeleid sterk gericht op situaties waarin huiselijk geweld al aan de orde is. Dat is een gemiste kans. Door meer nadruk te leggen op het voorkómen van huiselijk geweld, ontstaan er meer mogelijkheden om geweld uit te bannen.

In deze uitgave wil Movisie uw gemeente stimuleren preventie als wezenlijk onderdeel van het beleid op te nemen.