Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies

21 mei 2012

Werkt buurtbemiddeling nu eigenlijk echt? Welke resultaten zijn hiervan bekend? En wat weten we bijvoorbeeld over het effect van preventieve ondersteuning bij eenzaamheid van ouderen? Kortom: welke methode kan het beste worden ingezet voor de sociaal-maatschappelijke problemen binnen onze gemeente?

Gemeenten en de sociale sector hebben een gemeenschappelijk belang om kwalitatief goede methoden in te zetten. Hoe de sturing op kwaliteit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vorm kan krijgen, is in de folder 'Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies' beschreven. Centraal staat de verantwoording van de werkwijze van het methodisch werken. Methoden uit de databank Effectieve sociale interventies kunnen daarvoor ingezet worden, naast methoden die op vergelijkbare wijze verantwoord kunnen worden.