Gemeenten in perspectief

De economische positie van en financiële gevolgen voor gemeenten door de decentralisaties in het sociale domein

12 september 2013

Gemeenten zullen hun uitgaven fors moeten aanpassen door de bezuinigingen en kortingen die met de decentralisaties van werk, zorg en jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de VNG door een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten een gat hebben van meer dan 6 miljard. Dit brengt de financiële positie van gemeenten in gevaar en verkleint tevens de economische rol die gemeenten hebben in de lokale economie.

Auteur
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen & Bruno Steiner Advies
Jaar
2013
Uitgever(s)
COELO en bruno steiner advies
Type
Publicatie
Pagina's
65