De gemengde wijk als tussenstap naar de inclusieve wijk

Wanneer er in een wijk vooral mensen in een kwetsbare positie wonen, kan dat leiden tot ongelijkheid en negatieve buurteffecten. Daarom is er nu extra aandacht voor gemengde en inclusieve wijken. Het is belangrijk dat er op verschillende niveaus beleid wordt gemaakt. En dat mensen elkaar beter leren kennen in de wijk, zodat iedereen er prettig kan wonen. Movisie en Platform 31 hebben onderzoek gedaan naar gemengde wijken en hoe deze kunnen helpen om inclusieve wijken te creëren.

In gemengde wijken is er niet altijd makkelijk contact tussen oude en nieuwe bewoners. Het kan juist lastig zijn om je verbonden met een wijk te voelen waar veel verschillende mensen wonen. Daarom moet er ook aandacht zijn voor inclusief samenleven in de wijk. In dit rapport lees je de praktijkervaringen van de gemeenten Almelo, Zoetermeer en Gorinchem. In een leertraject met deze gemeenten is verkend welke acties er nodig zijn om tot een inclusieve wijk te komen. Verder is er gekeken naar de ontwikkelingen rondom wijkaanpakken, bevat het inzichten vanuit de wetenschap en praktijk en presenteren we een routekaart voor gemeenten.

Deze publicatie geeft gemeenten en corporaties handvatten hoe ze samen met hun partners in de wijk kunnen werken aan gemengde én inclusieve wijken. De publicatie biedt een mogelijke routekaart die gemeenten kunnen gebruiken bij het toewerken naar inclusieve wijken. Er staan veel tips in, waaronder deze drie:

  1. Investeer in de publieke functies in de wijk, zoals scholen, bibliotheken en ontmoetingsplaatsen. Dit is belangrijk voor contact en ontmoeting om de sociale structuur te houden.
  2. Houd het heel simpel en zet kleine stapjes. Bijvoorbeeld: elke school heeft een bibliotheek, waar taalpunten toegevoegd kunnen worden met boeken in de eigen taal.
  3. Zet het belang van de bewoner voorop.