Het Gesprek in 2015

Train-de-trainer

26 november 2014

Train-de-trainer over hoe je 'het Gesprek' met burgers kunt voeren.

Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt veel van de gespreksvoerder die 'het Gesprek' voert met de burger. Deze nieuwe Train-de-trainer biedt in vier modules materiaal voor de gespreksvoerder om op een goede manier 'het Gesprek' met kwetsbare burgers te kunnen voeren.

U kunt de module downloaden via de website van de Wmo-werkplaatsen.

Auteur
Kroes, J., Kuik, S. (Hanzehogeschool Groningen); Gademan, M., Witte, P. (Hogeschool Utrecht); Boss, E., Verschelling, M. (Movisie)
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Toolkit