In gesprek over onafhankelijke clientondersteuning

Dilemma’s rondom levensbreedheid en afbakening van het begrip

Zijn de cliëntondersteuners in je gemeente generalisten of specialisten? Hoe geef je als gemeente cliëntondersteuning vorm binnen de Wlz? Het zijn voorbeelden van dilemma’s die gemeenten voor hun kiezen krijgen wanneer ze aan slag gaan met cliëntondersteuning. Met dit spel reflecteer je samen met collega’s en andere betrokken partijen op de levensbreedheid en afbakening van het begrip.

Cliëntondersteuning maakt het mogelijk om het stelsel van zorg en welzijn persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten. Het is bij de wet bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan alle inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Maar deze wet geeft ook veel ruimte voor de invulling van cliëntondersteuning.

Afbakening als belangrijk vraagstuk

Gemeenten hebben de ruimte om aan te sluiten bij de lokale praktijk. Dat zorgt voor een belangrijk vraagstuk, namelijk de levensbreedheid en afbakening van cliëntondersteuning. Hoe baken je af wat wel en wat niet tot de taak van onafhankelijke cliëntondersteuning behoort? Hoe zorg je ervoor dat je passende cliëntondersteuning aanbiedt als het nodig is, in elke mogelijke levensfase?

Tool helpt het gesprek aan te gaan

Movisie heeft in het kader van het Koplopersproject, een tool ontwikkeld om inzicht te krijgen in de dilemma’s die in de gemeente spelen rondom de  levensbreedheid en afbakening van cliëntondersteuning. Het spel helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het is mogelijk om het spel alleen te spelen, met collega's of met samenwerkingspartners op het gebied van cliëntondersteuning.

Zo werkt het

Het spel bestaat uit een spelbord, fiches en bijbehorende spelinstructies. Spelers kiezen de belangrijkste fiches uit waarop de dilemma’s staan beschreven. Vervolgens gaan deelnemers aan de hand van een aantal vragen gezamenlijk het gesprek aan. Speel je alleen? Dan reflecteer je op deze vragen:

  •     Waarom is dit een dilemma in uw gemeente?
  •     Welke keuzes zijn er tot nu toe in uw gemeente gemaakt ten aanzien van dit dilemma?
  •     Welke afwegingen speelden een rol bij het maken van deze keuzes?

Op de achterkant van de fiches staan een aantal vragen die hierbij ondersteunend kunnen zijn. Reflecteer samen op de dilemma’s en bedenk wat dit betekent voor de praktijk.

Downloads:

*Het spel is gebaseerd op het spel Spanningsvelden rond arbeidstoeleiding van statushouders van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).