Gespreksleidraad: basiselementen voor zinvolle monitoring voor professionals

In gesprek: hoe praktijkproof is de monitoring binnen jouw organisatie?

27 februari 2023

Welke resultaten bereiken we met onze ondersteuning voor inwoners, de wijk of de gemeente? Kunnen we zorgen dat het volgen en vastleggen hiervan zo is ingericht dat het helpend is? Zodat we monitoring gebruiken waarvoor het bedoeld is: het verbeteren van het dagelijks werk van professionals en daarmee het verbeteren van de ondersteuning aan inwoners. In deze gespreksleidraad vind je basiselementen van zinvolle monitoring.

De basiselementen zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek onder sociaal professionals. Zij gaven aan wanneer monitoring voor hen helpend is en welke elementen daaraan bijdragen. In deze gespreksleidraad hebben we de elementen op twee niveaus geordend: (1) het systeem en (2) leren en verbeteren. We bieden handvatten om het gesprek aan te gaan binnen jouw organisatie over de huidige manier van monitoren. Door deze elementen naast de manier van monitoring in je eigen organisatie te leggen, wordt duidelijk hoe ‘praktijkproof’ je monitoring nu is en waar verbetering mogelijk en nodig is. Zo kom je samen tot zinvolle monitoring.