Gesteund door zelfhulp

Met de publicatie Gesteund door zelfhulp wil Movisie de aandacht vestigen op zelfhulpgroepen en zelfhulp bekendheid geven bij professionals uit de sociale sector en (geestelijke) gezondheidszorg, en bij hen die mee vorm geven aan het sociaal beleid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.

Zelfhulpgroepen bestaan al decennialang. Het vanuit de Verenigde Staten overgewaaide concept van Anonieme Alcoholisten (AA) is ook in Nederland op vele manieren succesvol vertaald. Tot nog toe nemen zelfhulpgroepen in het professionele land van ‘welzijn en geluk’ een betrekkelijk marginale positie in.

De grondslagen van zelfhulp passen heel goed in het gedachtegoed achter de diverse decentralisaties die momenteel in Nederland worden voorbereid en doorgevoerd. Gemeenten bereiden zich samen met lokale en regionale organisaties voor op een ingrijpende wijziging van beleid en aanbod, waarin zelfredzaamheid, informele ondersteuning en participatie de leidende principes moeten worden. Het is niet meer dan logisch dat in deze ontwikkeling ook aandacht wordt gegeven aan zelfhulp.

Gesteund door zelfhulp geeft de actuele stand van zaken als het gaat om zelfhulp. Aan bod komen onder meer de definitie en achtergrond van zelfhulp, het beleid, onderzoek naar effecten, digitalisering van zelfhulp en de ondersteuning van zelfhulpgroepen. Lees meer over zelfhulp op www.movisie.nl/zelfhulp.

978-90-8869-110-2

Download dit boek hieronder.