Gevolgen Participatiewet voor burgers

31 januari 2014

Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de Participatiewet voor verschillende groepen burgers.

Door de Participatiewet krijgen gemeenten de beschikking over één re-integratiebudget waaruit zij een brede en gevarieerde klantgroep moeten bedienen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten aan bepaalde klantgroepen veel geld verdienen als zij hen aan het werk helpen. Terwijl andere klantgroepen die aan het werk gaan, juist langdurig hoge kosten met zich meebrengen voor gemeenten. Het is aan gemeenteraden om tegenwicht te bieden aan deze financiële prikkels.

Klik hier om dit onderzoek te downloaden (pdf)

Auteur
Mallee, L.
Jaar
2013
Uitgever(s)
Regioplan Beleidsonderzoek
Type
Publicatie
Pagina's
64