Gezondheid en maatschappelijke participatie

Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.

17 oktober 2013

Uit dit onderzoek blijkt dat de mate waarin mensen maatschappelijk kunnen (blijven) participeren niet zozeer door hun ziekte wordt bepaald, maar vooral door de manier waarop zij hun gezondheid ervaren, de mate waarin ze beperkingen hebben en hun psychische welbevinden.

Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt, zoals bij ongunstige arbeidsomstandigheden en het verlenen van mantelzorg. Dan heeft participatie juist een negatieve invloed.

Bron

Auteur
Harbers, M.M.; Hoeymans, N.
Jaar
2013
Uitgever(s)
RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Type
Publicatie
Pagina's
198