GGZ in de wijk

Hoe bied je een welkome plek voor iedereen?

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving. Hoe kan je als professional of gemeente aan deze mensen de juiste ondersteuning bieden in de wijk?

Movisie verzamelde ervaringen uit het land: wat werkt in de praktijk? Beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en mensen met een psychische kwetsbaarheid spraken hier samen over. Samen bundelden ze goede tips en werkzame elementen voor professionals en gemeenten. Zodat zij goede ondersteuning kunnen bieden voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

Lees alle tips en voorbeelden in deze publicatie en krijg een helder overzicht door de infographics.