Gouden mannen

Het programma ‘Gouden Mannen’ richt zich op kwetsbare 50+ mannen in Amsterdam-West. Het gaat om mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek.

De interventie is ontwikkeld door Stichting Kantara-Brug en Movisie en voornamelijk bedoeld voor de mensen die er mee (gaan) werken: de professionals, vrijwilligers en stagiaires van lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. De deelnemers volgen een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten, een cursus over vaderschap en toeleiding naar vrijwilligerswerk.